รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
บ้านนาดี   ตำบลนาดี  อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :