กลุ่มสาระฯศิลปะ

นาย สิทธิราช สรรพทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาว อัครวจี มหาศิริพันธุ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1