กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวฐาปรานี แก้วแวงสิ่ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นาง แววตา นาคประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาว ศรัญญา สุขล้าน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2