ผู้บริหาร

นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/06/2019
ปรับปรุง 31/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 85243
Page Views 92590
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนากั้ง นากั้ง ปากคาด
2 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ นาดง ปากคาด
3 โรงเรียนบ้านดาลบังบด นาดง ปากคาด
4 โรงเรียนบ้านนาดง นาดง ปากคาด
5 โรงเรียนอนุบาลปากคาด สาขาโนนชัยศรี ปากคาด ปากคาด
6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ปากคาด ปากคาด
7 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ปากคาด ปากคาด
8 โรงเรียนบ้านต้าย ปากคาด ปากคาด
9 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ปากคาด ปากคาด
10 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ปากคาด ปากคาด
11 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ ปากคาด ปากคาด
12 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด ปากคาด
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปากคาด ปากคาด
14 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สมสนุก ปากคาด
15 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา สมสนุก ปากคาด
16 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สมสนุก ปากคาด
17 โรงเรียนชุมชนสมสนุก สมสนุก ปากคาด
18 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ หนองยอง ปากคาด
19 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หนองยอง ปากคาด
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา หนองยอง ปากคาด
21 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา หนองยอง ปากคาด
22 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร โนนศิลา ปากคาด
23 โรงเรียนอนุบาลกุลธิดา โนนศิลา ปากคาด
24 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี
25 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ นาทับไฮ รัตนวาปี
26 โรงเรียนสุทธสิริโสภา นาทับไฮ รัตนวาปี 0-4243-0103
27 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สาขา โนนภูทอง นาทับไฮ รัตนวาปี
28 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี
29 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ นาทับไฮ รัตนวาปี 0-4243-0104
30 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม นาทับไฮ รัตนวาปี -
31 โรงเรียนบ้านต้อน บ้านต้อน รัตนวาปี
32 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด บ้านต้อน รัตนวาปี
33 โรงเรียนบ้านนายาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
34 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
35 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
36 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
37 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
38 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
39 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
40 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี รัตนวาปี
41 โรงเรียนบ้านน้ำเป รัตนวาปี รัตนวาปี
42 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี รัตนวาปี
43 โรงเรียนนิคมเจริญชัย รัตนวาปี รัตนวาปี
44 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว รัตนวาปี รัตนวาปี
45 โรงเรียนบ้านตาลชุม รัตนวาปี รัตนวาปี
46 โรงเรียนอนุบาลนิคมสร้างตนเองเปงจาน โพนแพง รัตนวาปี
47 โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง รัตนวาปี
48 โรงเรียนบ้านหนองคอน โพนแพง รัตนวาปี
49 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง โพนแพง รัตนวาปี
50 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม โพนแพง รัตนวาปี
51 โรงเรียนบ้านดงดาล โพนแพง รัตนวาปี
52 โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นาดี เฝ้าไร่
53 โรงเรียนนาดีพิทยาคม นาดี เฝ้าไร่
54 โรงเรียนบ้านนาดี นาดี เฝ้าไร่
55 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร่ 042470035
56 โรงเรียนบ้านโพนทอง วังหลวง เฝ้าไร่ 01-1185825
57 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย วังหลวง เฝ้าไร่
58 โรงเรียนประชาบำรุง วังหลวง เฝ้าไร่
59 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ วังหลวง เฝ้าไร่
60 โรงเรียนบ้านท่าคำบง วังหลวง เฝ้าไร่
61 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 หนองหลวง เฝ้าไร่
62 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน หนองหลวง เฝ้าไร่
63 โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา หนองหลวง เฝ้าไร่ 042 - 430101
64 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง เฝ้าไร่
65 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ หนองหลวง เฝ้าไร่
66 โรงเรียนบ้านแบง หนองหลวง เฝ้าไร่
67 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง อุดมพร เฝ้าไร่
68 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่
69 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อุดมพร เฝ้าไร่
70 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
71 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ (042) 417239
72 โรงเรียนบ้านจับไม้ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
73 โรงเรียนบ้านนาฮำ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
74 โรงเรียนบ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
75 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง คำแก้ว โซ่พิสัย
76 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด คำแก้ว โซ่พิสัย
77 โรงเรียนบ้านโนนสะแบง คำแก้ว โซ่พิสัย
78 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม คำแก้ว โซ่พิสัย
79 โรงเรียนบ้านคำแวง คำแก้ว โซ่พิสัย
80 โรงเรียนบ้านโคกกระแช ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย
81 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย
82 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย
83 โรงเรียนบ้านหนองแวง ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย
84 โรงเรียนบ้านศรีนาวา ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย
85 โรงเรียนบ้านโนนสวาง ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย
86 โรงเรียนบ้านสามหนอง บัวตูม โซ่พิสัย
87 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม บัวตูม โซ่พิสัย
88 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม บัวตูม โซ่พิสัย
89 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ ศรีชมภู โซ่พิสัย
90 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ ศรีชมภู โซ่พิสัย
91 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ศรีชมภู โซ่พิสัย
92 โรงเรียนบ้านนาขาม ศรีชมภู โซ่พิสัย
93 โรงเรียนบ้านคำไผ่ ศรีชมภู โซ่พิสัย
94 โรงเรียนบ้านศรีชมภู ศรีชมภู โซ่พิสัย
95 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ศรีชมภู โซ่พิสัย
96 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู ศรีชมภู โซ่พิสัย
97 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ ศรีชมภู โซ่พิสัย
98 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง หนองพันทา โซ่พิสัย
99 โรงเรียนบ้านห้วยลึก หนองพันทา โซ่พิสัย
100 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง เหล่าทอง โซ่พิสัย
101 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ เหล่าทอง โซ่พิสัย
102 โรงเรียนบ้านซำบอน เหล่าทอง โซ่พิสัย
103 โรงเรียนบ้านคำแก้ว เหล่าทอง โซ่พิสัย -
104 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โซ่ โซ่พิสัย
105 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โซ่ โซ่พิสัย
106 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตาพร โซ่ โซ่พิสัย
107 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน โซ่ โซ่พิสัย
108 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โซ่ โซ่พิสัย
109 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย โซ่ โซ่พิสัย
110 โรงเรียนบ้านท่าสวาท โซ่ โซ่พิสัย
111 โรงเรียนอนุบาลปิยะวรรณ โซ่ โซ่พิสัย
112 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โซ่ โซ่พิสัย
113 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย
114 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กุดบง โพนพิสัย
115 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว กุดบง โพนพิสัย
116 โรงเรียนบ้านใหม่ กุดบง โพนพิสัย
117 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา กุดบง โพนพิสัย
118 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง กุดบง โพนพิสัย 0864503616
119 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง กุดบง โพนพิสัย
120 โรงเรียนบ้านโนนฤาษี กุดบง โพนพิสัย
121 โรงเรียนบ้านกุดบง กุดบง โพนพิสัย
122 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก จุมพล โพนพิสัย
123 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย
124 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จุมพล โพนพิสัย
125 โรงเรียนบ้านนาตาล จุมพล โพนพิสัย
126 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จุมพล โพนพิสัย
127 โรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี จุมพล โพนพิสัย
128 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อย จุมพล โพนพิสัย
129 โรงเรียนบ้านปักหมู จุมพล โพนพิสัย
130 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง จุมพล โพนพิสัย
131 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา จุมพล โพนพิสัย
132 โรงเรียนอนุบาลจักรพันธ์ จุมพล โพนพิสัย
133 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี จุมพล โพนพิสัย
134 โรงเรียนบ้านบัว ชุมช้าง โพนพิสัย 0-4247-0128
135 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ชุมช้าง โพนพิสัย
136 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง ชุมช้าง โพนพิสัย
137 โรงเรียนบ้านโพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย
138 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ทุ่งหลวง โพนพิสัย
139 โรงเรียนบ้านหนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย 042430172
140 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ทุ่งหลวง โพนพิสัย
141 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ ทุ่งหลวง โพนพิสัย
142 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย
143 โรงเรียนบ้านหนองหอย นาหนัง โพนพิสัย
144 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ นาหนัง โพนพิสัย
145 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย
146 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา นาหนัง โพนพิสัย
147 โรงเรียนบ้านแป้น นาหนัง โพนพิสัย
148 โรงเรียนบ้านดงสระพัง นาหนัง โพนพิสัย
149 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ นาหนัง โพนพิสัย
150 โรงเรียนบ้านนาหนัง นาหนัง โพนพิสัย
151 โรงเรียนบ้านผือ บ้านผือ โพนพิสัย 0-4247-0119
152 โรงเรียนบ้านหนองแอก บ้านผือ โพนพิสัย 042430174
153 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขา คำอินแปลง บ้านผือ โพนพิสัย
154 โรงเรียนบ้านคำเจริญ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
155 โรงเรียนบ้านปัก บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
156 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
157 โรงเรียนบ้านคำจำปา บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
158 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่าง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
159 โรงเรียนบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
160 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย
161 โรงเรียนสันติรักษ์ วัดหลวง โพนพิสัย
162 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา วัดหลวง โพนพิสัย
163 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย
164 โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดหลวง โพนพิสัย
165 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม วัดหลวง โพนพิสัย
166 โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย
167 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง สร้างนางขาว โพนพิสัย
168 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี สร้างนางขาว โพนพิสัย
169 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย
170 โรงเรียนบ้านเซิม เซิม โพนพิสัย
171 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เซิม โพนพิสัย
172 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา เซิม โพนพิสัย
173 โรงเรียนบ้านคำตอยูง เซิม โพนพิสัย
174 โรงเรียนเซิมพิทยาคม เซิม โพนพิสัย
175 โรงเรียนบ้านเชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย -
176 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
177 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
178 โรงเรียนบ้านนาเมย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
179 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
180 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย